Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oferujemy Państwu dostawę oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego z zakresu :

  • optycznego prowadzenia ruchu,
  • wskazania pikietażu drogi,
  • oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
  • zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,
  • poinformowania i ostrzegania kierujących,
  • zamykania dróg dla ruchu,
  • zabezpieczenie robót drogowych prowadzonych.

Wszystkie stosowane przez nas urządzenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zapraszamy do  składania zapytań ofertowych.