Progi zwalaniające

Oferujemy Państwu dostawę oraz montaż urządzeń montowanych przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi, na okres stały lub czasowy, nie wymagających szczególnego przygotowania podłoża.

Progi zwalniające U-16: Do stosowania w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas technicznych : lokalna (L), dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z).

Progi podrzutowe U-17: Do stosowania na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi, tereny jednostek użyteczności publicznej  itp.)

 

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.