Poduszki zderzeniowe

Poduszki zderzeniowe (osłony energochłonne) stosowane są w celu przeciwdziałania skutkom najechania pojazdu na szczególnie niebezpieczne miejsce na drodze np. obiekt lub przeszkodę znajdującej się w obrębie danej drogi, czy na rozwidleniu jezdni. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia są dopuszczone do stosowania i są zgodne z wszystkimi wytycznymi GDDKiA z 2004 roku

Najczęściej stosowanymi urządzeniami są:


Poduszka zderzeniowa U-15a

Jest to wielosegmentowa osłona energochłonna, mająca na celu pochłanianie energii uderzenia pojazdu, a tym samym minimalizowanie skutków ubocznych takiego zdarzenia. Poduszki te stosuje się przede wszystkim w miejscach szczególnie niebezpiecznych jak wjazdy do tuneli, na początkach dróg ekspresowych czy autostrad, czy odcinkach międzywęzłowych, łącznic wjazdowych tych dróg. W zależności od miejsca montowania poduszek, stosowane są poduszki do określonej prędkości projektowej.

 

Osłona zabezpieczająca U-15b

Wykonana najczęściej polietylenu w kolorze zielonym, przystosowana do oklejenia folią odblaskową. Możliwość dociążenia wnętrza wodą lub piaskiem. Osłony są oznakowane białymi strzałkami z folii odblaskowej, wskazującymi kierunek ich omijania. Stosowana jest przede wszystkim w miejscach, gdzie nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych poduszek zderzeniowych , głównie oznaczania rozwidleń i odgałęzień łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych, początku dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych, a także przy tymczasowych zmianach organizacji ruchu.